RSF Sweden

This side will be in Swedish because this is about and for the Swedish members who tries to support RSF in their work to serve the rural communities in Zambia.

Som ni kan läsa på denna hemsida så jobbar Rural Sports Foundation med social utveckling på den zambiska landsbygden. Verksamheten är baserad i Petauke District i den östra provinsen av Zambia.

Verksamheten drivs av rural changers som är unga vuxna från de samhällen som organisationen verkar i. Arbetet leds av entreprenören Job Mwanza som är en väldigt driven samhällsarbetare.

Läs mer om organisationens olika projekt under fliken Our Projects.

RSF Sweden är ett initiativ för att försöka stötta Job och hans medarbetare i deras arbete. Under mars/april spenderade jag fem veckor tillsammans med Job i Petauke och det var då jag fick se potentialen av organisationen och viljan att hjälpa till väcktes. Ekonomin i organisationen och i samhällena RSF verkar i är mycket ansträngd och förhoppningen är att kunna bistå lite från Sverige.

Under 2018 lyckades vi med framförallt två saker:

 1. Bistå med pengar till RSF så att skolprojektet fördjupade
  • Antalet deltagare i programmet var stigande och för tillfället sponsrar vi 13 barn till skolan
 2. Bistå med rådgivning till RSF för deras administrativa utveckling
  •    Under året så hjälpte vi till med bidragsansökningar och budgetar samt dialog kring hur det administrativa arbetet kunde se ut

 

RSF Sweden kommer under 2019 ha 4 målsättningar att jobba med;

 1. Fortsätta bistå med pengar till RSF så att skolprojektet fortgår
  • Vi har kommit överens om att skapa ekonomiska möjligheter för att åtminstone tio barn ska kunna gå i skolan i tre år framöver
 2. Bistå med rådgivning till RSF för deras administrativa utveckling
  • Organisationen har satsat hårt inför 2019 på det administrativa planet för att kunna möta kraven från partners som ingår i RSFs planer för året. Vi ser att det fortsatt finns behov att att stötta det administrativa arbetet med en öppen dialog.
 3. Hitta fler insamlingsmöjligheter än gåvor här i Sverige
 4. Bilda en styrelse och organisation för RSF Sweden för att skapa möjligheter till långsiktighet i vår support till RSF

Vill du vara med och stötta RSF? Hör då av dig till oss. För tillfället söker vi hjälp på två olika sätt;

 1. Stötta med pengar
  • För 99 kronor blir du medlem för resten av året
  • Vi söker månadsgivare; 50, 100, 250, 500 per månad
  • Vi önskar även engångsgåvor av självbestämt belopp
  • Vårt Bankgiro är 5125-4837
  • Vårt Swishnummer är 123 650 49 22
 2. Stötta med din tid
  • Du kan bli en del av vår kommande styrelse
  • Du kan även skicka in dina idéer om hur vi kan stötta än bättre härifrån

Du kommer i kontakt med oss via

ruralsportsfoundationsweden@gmail.com eller 070-49 311 52

Tack för ditt stöd

Erik Lek
Initiativtagare